Utbildningsmaterial SFI


Här kan du ladda ner utbildningen Brandsäkerhet i hemmet för SFI-elever. Materialet består sedan 2018-03-28 av ett Powerpointmaterial.
Om du har frågor, e-posta brandskyddsbanken@brandskyddsforeningen.se

Utbildningsmaterial Lathund Gemensamma rekommendationer
Ladda ner utbildningsmaterialet Ladda ner lathund Gemensamma rekommendationer

OBS! För att öppna presentationen trycker du på "Skrivskydd".
Du behöver inget lösenord.